8 February 2012

Appile to RTI Activist to become the Member .....


माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आवाहन ......

मित्रहो ... माहिती अधिकार कायद्याचा प्रशासन सुधारण्यासाठी  उपयोग करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी  माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ स्थापन झालेला  आहे.  आपण  सभासद  होण्यासाठी खालील 
पत्यावर संपर्क  करू शकता .

माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र 
प्लॉट नं. ९६ सेक्टर -१२  खारघर , नवी मुंबई  ४१० २१०
मो. ९२२३५१६९२०


No comments:

Post a Comment